CQB Realistics

Real Tactical Scenario Gameplay

“Realistische scenario’s, gebaseerd dus op de realiteit; compacte teams welke stuiten op weerstand van de tegenstander. Essentieel is tactiek en strategie. Hit is endex voor de speler in kwestie en na einde gameplay zal er een debriefing plaatsvinden, waarbij de tactiek en strategie besproken zal worden om opnieuw het gevecht aan te gaan. Are you ready?”

Joule: We spelen met maximaal 1.2 joule!

Vereisten: Het volgen van de Tactics training is geen vereiste, maar helpt wel. Room Clearing 1 & 2 is een goede voorbereiding.

Wat gaan we doen:

- We gaan echter scenario's naspelen alsof we een 'Seal Team' zijn of een 'Special Forces eenheid'! Dus ook met de juiste aantallen in het team en een realistische tegenstand.
- Missie worden nagebootst waarbij tactisch spelen essentieel is. Ze zullen in niveaus verschillen en lijken op de realiteit.
- Er volgt bij elke scenario een instructie met daarna een team briefing alvorens het scenario wordt gespeeld eventueel met Base Command indien vereist. Na het scenario wordt er een debrief gehouden en zullen we zaken herhalen om onszelf te verbeteren. Instructeurs zullen nauw aangesloten zijn bij de teams om te coachen!
- Geraakt worden is einde scenario en zal je in het volgende scenario weer mee kunnen doen, tenzij het een arm of been is. Dan speel je door zonder gebruik te kunnen maken van deze arm of been. Door deze training zal je dus steeds beter worden in jouw tactical gameplay.
- We spelen met Real-Caps of maximaal 30 BB's per magazijn. Aantal magazijnen worden bepaald per scenario.
- In enkele scenario’s zullen we ook Taclights / Lasers / Porto's / Granaten en Flashbangsgaan gebruiken maar dat is afhankelijk van het scenario. Real-Caps kan je aanschaffen bij de reservering zodat deze voor je klaarligt als je aankomt.

Airsoft Aanvragen

Doe een aanvraag